پوشال رولی

پوشال رولی پوشال متری پوشال
پوشال رولی -پوشال متری مخصوص گلخانه و مرغداری

پوشال کندوان(هفت ستاره)تولید کننده انواع پوشال رولی (متری)درابعاد مختلف با بهترین کیفیت

Print Friendly