مشخصات فنی پوشال تولیدی

ردیف شرح مشخصات فنی
۱ ضخامت رشته های پوشال حداكثر ۴ میلیمتر
۲ عرض رشته پوشال حداكثر۲ میلیمتر
۳ ابعاد توری (مش توری) مربع با اضلاع ۶ میلیمتر
۴ وزن پوشال خشك ۱۵۰۰ گرم بر مترمربع
۵ نوع دوخت طولی و عرضی
۶ فاصله دوخت از لبه ها حداکثر ۶±۱ سانتیمتر
۷ فاصله بین ردیف های دوخت حداکثر ۱۲±۱ سانتیمتر
۸ گام دوخت ۲ الی ۵/۲ سانتیمتر
۹ جنس نخ دوخت كنف
Print Friendly