نحوه تولید پوشال کولر

ماده اصلی پوشال سوزنی ، چوب صنوبر ، نخ کنفی و توری نگهدارنده می باشد.

چوب صنوبر در اندازه های مختلف آماده شده و پس از قرار گرفتن دستگاه اتوماتیک رنده شده  در نقاله ریلی انتقال قرار گرفته و پس از انتقال در دو طرف توری نگهدارنده قرار گرفته و به صورت پوشال سوزنی در می آید

همان نقاله انتقال به سمت دستگاه دوخت حرکت می کند پس از دوخت پوشال سوزنی توسط سوزن های مخصوص نخ کنفی در چند رشته مختلف به صورت عمودی و افقی در دو طرف پوشال قرار می گیرد و به صورت ابعاد مختلف جهت نیاز بازار برش می خورد و جهت بسته بندی توسط همان نقاله انتقال پیدا می کند که جهت جلوگیری از وجود آلاینده های محیطی دو طرف نایلون بسته بندی پلمپ می شود که از نفوذ هوا جلوگیری شود.

Print Friendly

پاسخ دهید